KALENDER 2018
LEDIGT eller BOKAT

Gröna dagar = ledigt
Röda dagar = bokat
Orange = reserverat
(
blir eventuellt en bokning)

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 CH CH CH     Kn'J         CH CH
2 CH CH CH     Kn'J         CH CH
3 CH CH CH     Kn'J         CH CH
4 CH CH CH     Kn'J         CH CH
5 CH CH CH     Kn'J         CH CH
6 CH CH CH               CH CH
7 CH CH CH               CH CH
8 CH CH CH               CH CH
9 CH CH CH               CH CH
10 CH CH CH               CH CH
11 CH CH CH               CH CH
12 CH CH CH               CH CH
13 CH CH CH               CH CH
14 CH CH CH               CH CH
15 CH CH CH               CH CH
16 CH CH CH               CH CH
17 CH CH CH               CH CH
18 CH CH CH               CH CH
19 CH CH CH               CH CH
20 CH CH CH               CH CH
21 CH CH CH               CH CH
22 CH CH CH               CH CH
23 CH CH CH               CH CH
24 CH CH CH               CH CH
25 CH CH CH               CH CH
26 CH CH CH   Kn'J           CH CH
27 CH CH CH   Kn'J           CH CH
28 CH CH CH   Kn'J           CH CH
29 CH CH CH   Kn'J           CH CH
30 CH CH CH   Kn'J           CH CH
31 CH   CH   Kn'J             CH

 

KALENDER 2017
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 CH CH CH               CH CH
2 CH CH CH           Kn'J   CH CH
3 CH CH CH           Kn'J   CH CH
4 CH CH CH           Kn'J   CH CH
5 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
6 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
7 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
8 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
9 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
10 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
11 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
12 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
13 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
14 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
15 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
16 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
17 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
18 CH CH CH   Kn'J       Kn'J   CH CH
19 CH CH CH           Kn'J   CH CH
20 CH CH CH           Kn'J   CH CH
21 CH CH CH               CH CH
22 CH CH CH               CH CH
23 CH CH CH               CH CH
24 CH CH CH               CH CH
25 CH CH CH               CH CH
26 CH CH CH               CH CH
27 CH CH CH               CH CH
28 CH CH CH               CH CH
29 CH CH CH               CH CH
30 CH CH CH               CH CH
31 CH   CH                 CH

 

KALENDER 2016
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 CH CH CH           Kn'J   CH CH
2 CH CH CH J         Kn'J   CH CH
3 CH CH CH J             CH CH
4 CH CH CH J             CH CH
5 CH CH CH J             CH CH
6 CH CH CH J             CH CH
7 CH CH CH               CH CH
8 CH CH CH               CH CH
9 CH CH CH               CH CH
10 CH CH CH               CH CH
11 CH CH CH               CH CH
12 CH CH CH         Kn'J     CH CH
13 CH CH CH         Kn'J     CH CH
14 CH CH CH         Kn'J     CH CH
15 CH CH CH         Kn'J     CH CH
16 CH CH CH         Kn'J     CH CH
17 CH CH CH         Kn'J     CH CH
18 CH CH CH         Kn'J     CH CH
19 CH CH CH         Kn'J     CH CH
20 CH CH CH         Kn'J     CH CH
21 CH CH CH         Kn'J     CH CH
22 CH CH CH         Kn'J     CH CH
23 CH CH CH         Kn'J     CH CH
24 CH CH CH         Kn'J     CH CH
25 CH CH CH         Kn'J     CH CH
26 CH CH CH         Kn'J     CH CH
27 CH CH CH         Kn'J     CH CH
28 CH CH CH         Kn'J     CH CH
29 CH CH CH         Kn'J     CH CH
30 CH CH CH         Kn'J     CH CH
31 CH   CH         Kn'J       CH

 

KALENDER 2015
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 CH CH CH       CH&J       CH CH
2 CH CH CH       CH&J       CH CH
3 CH CH CH               CH CH
4 CH CH CH       Kn'J       CH CH
5 CH CH CH       Kn'J       CH CH
6 CH CH CH       Kn'J       CH CH
7 CH CH CH       Kn'J       CH CH
8 CH CH CH       Kn'J       CH CH
9 CH CH CH       Kn'J       CH CH
10 CH CH CH       Kn'J       CH CH
11 CH CH CH       Kn'J       CH CH
12 CH CH CH       Kn'J       CH CH
13 CH CH CH       Kn'J       CH CH
14 CH CH CH       Kn'J       CH CH
15 CH CH CH               CH CH
16 CH CH CH               CH CH
17 CH CH CH               CH CH
18 CH CH CH               CH CH
19 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
20 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
21 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
22 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
23 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
24 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
25 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
26 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
27 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
28 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
29 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
30 CH CH CH     CH&J     Kn'J   CH CH
31 CH   CH                 CH

 

KALENDER 2014
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 CH CH CH J   Kn'J         CH CH
2 CH CH CH     Kn'J         CH CH
3 CH CH CH     Kn'J         CH CH
4 CH CH CH     Kn'J         CH CH
5 CH CH CH     Kn'J         CH CH
6 CH CH CH     Kn'J         CH CH
7 CH CH CH     Kn'J         CH CH
8 CH CH CH     Kn'J         CH CH
9 CH CH CH     Kn'J     Gi o K   CH CH
10 CH CH CH     Kn'J     Gi o K   CH CH
11 CH CH CH           Gi o K   CH CH
12 CH CH CH           Gi o K   CH CH
13 CH CH CH           Gi o K   CH CH
14 CH CH CH           Gi o K   CH CH
15 CH CH CH           Gi o K   CH CH
16 CH CH CH           Gi o K   CH CH
17 CH CH CH           Gi o K   CH CH
18 CH CH CH           Gi o K   CH CH
19 CH CH CH           Gi o K   CH CH
20 CH CH CH           Gi o K   CH CH
21 CH CH CH       P o K   Gi o K   CH CH
22 CH CH CH       P o K   Gi o K   CH CH
23 CH CH CH       P o K   Gi o K   CH CH
24 CH CH CH   Kn'J   P o K   Gi o K   CH CH
25 CH CH CH   Kn'J   P o K   Gi o K   CH CH
26 CH CH CH   Kn'J   P o K   Gi o K   CH CH
27 CH CH J   Kn'J   P o K   Gi o K   CH CH
28 CH CH J   Kn'J       Gi o K   CH CH
29 CH CH J   Kn'J       Gi o K   CH CH
30 CH CH J   Kn'J           CH CH
31 CH   J   Kn'J             CH

 

KALENDER 2013
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 CH CH CH       CH&J     J&K CH CH
2 CH CH CH       CH&J     J&K CH CH
3 CH CH CH       CH&J     J&K CH CH
4 CH CH CH       CH&J     J&K CH CH
5 CH CH CH       CH&J       CH CH
6 CH CH CH       CH&J       CH CH
7 CH CH CH       CH&J       CH CH
8 CH CH CH       CH&J       CH CH
9 CH CH CH       CH&J       CH CH
10 CH CH CH               CH CH
11 CH CH CH               CH CH
12 CH CH CH               CH CH
13 CH CH CH           J&K   CH CH
14 CH CH CH           J&K   CH CH
15 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
16 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
17 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
18 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
19 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
20 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
21 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
22 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
23 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
24 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
25 CH CH CH       RC   J&K   CH CH
26 CH CH CH     CH&J RC   J&K   CH CH
27 CH CH CH     CH&J RC   J&K   CH CH
28 CH CH CH     CH&J     J&K   CH CH
29 CH CH CH     CH&J     J&K   CH CH
30 CH CH CH     CH&J     J&K   CH CH
31 CH   CH                 CH

 

KALENDER 2012
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 CH CH CH       TR FE   J&K CH CH
2 CH CH CH       TR FE   J&K CH CH
3 CH CH CH       TR FE   J&K CH CH
4 CH CH CH       TR FE   J&K CH CH
5 CH CH CH       TR FE     CH CH
6 CH CH CH         FE     CH CH
7 CH CH CH         FE     CH CH
8 CH CH CH         FE     CH CH
9 CH CH CH       MA       CH CH
10 CH CH CH       MA       CH CH
11 CH CH CH       MA       CH CH
12 CH CH CH       MA       CH CH
13 CH CH CH       MA       CH CH
14 CH CH CH       MA       CH CH
15 CH CH CH       MA       CH CH
16 CH CH CH     GRANDE MA       CH CH
17 CH CH CH     GRANDE MA       CH CH
18 CH CH CH J&K   GRANDE MA       CH CH
19 CH CH CH J&K   GRANDE MA       CH CH
20 CH CH CH J&K   GRANDE MA   J&K   CH CH
21 CH CH CH J&K   GRANDE MA   J&K   CH CH
22 CH CH CH J&K   GRANDE GI   J&K   CH CH
23 CH CH CH J&K   GRANDE GI   J&K   CH CH
24 CH CH CH J&K   GRANDE GI   J&K   CH CH
25 CH CH CH J&K   GRANDE GI   J&K   CH CH
26 CH CH CH J&K   GRANDE GI   J&K   CH CH
27 CH CH CH J&K     GI   J&K   CH CH
28 CH CH CH     TR     J&K   CH CH
29 CH CH CH     TR     J&K   CH CH
30 CH CH CH     TR     J&K   CH CH
31 CH   CH                 CH

 

KALENDER 2011
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 MART         MART H J K 0 I J o K   J CH
2 MART         MART H J K 0 I J o K   J CH
3 MART         MART H J K 0 I J o K   J CH
4 MART         MART H J K 0 I J o K   J CH
5 MART         MART H J K 0 I J o K   J CH
6 MART         MART H J   J o K   J CH
7           MART H J   J o K   J CH
8         JPT MART H J   J o K   J CH
9         JPT MART H J       CH CH
10         JPT MART         CH CH
11         JPT MART         CH CH
12         JPT MART M o Y       CH CH
13         JPT MART M o Y       CH CH
14         JPT MART M o Y       CH CH
15         JPT MART M o Y       CH CH
16           MART M o Y       CH CH
17           MART M o Y       CH CH
18           MART M o Y       CH CH
19           MART         CH CH
20           MART   J o K     CH CH
21           MART   J o K     CH CH
22           MART   J o K     CH CH
23           MART   J o K     CH CH
24       Tor   MART   J o K     CH CH
25       Tor MART   K 0 I J o K     CH CH
26       Tor MART H J K 0 I J o K     CH CH
27       Tor MART H J K 0 I J o K     CH CH
28       Tor MART H J K 0 I J o K   J CH CH
29       Tor MART H J K 0 I J o K   J CH CH
30         MART H J K 0 I J o K   J CH CH
31         MART   K 0 I J o K   J   CH

 

KALENDER 2010
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1           ÅKARE     H & G J & I MART MART
2           PELLE     H & G J & I MART MART
3                 H & G J & I MART MART
4                 H & G MART MART MART
5             MART   H & G MART MART MART
6             MART   H & G MART MART MART
7             MART   H & G MART MART MART
8             MART   H & G MART MART MART
9             MART   H & G MART MART MART
10             MART   H & G MART MART MART
11             MART   H & G MART MART MART
12                 H & G MART MART MART
13                 H & G MART MART MART
14                 H & G MART MART MART
15                 H & G MART MART MART
16                 H & G MART MART MART
17                 H & G MART MART MART
18                 H & G MART MART MART
19                 H & G MART MART MART
20                 H & G MART MART MART
21                 H & G MART MART  
22               MART   MART MART  
23         PELLE     MART   MART MART  
24         ÅKARE     MART   MART MART  
25         PELLE     MART   MART MART  
26         ÅKARE     MART J & I MART MART  
27         PELLE       J & I MART MART  
28         ÅKARE       J & I MART MART  
29         PELLE       J & I MART MART MART
30         ÅKARE       J & I MART MART MART
31         PELLE         MART   MART

 

 

KALENDER 2009
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1                        
2                        
3                   J & K    
4                   J & K    
5                   J & K    
6             NO     J & K    
7             NO     J & K    
8       J     NO     J & K    
9       J     NO     J & K    
10       J     NO J   J & K    
11       J     NO J        
12       J     NO J        
13     MF J     NO J        
14     MF I & O     AT J        
15       I & O   MP&co AT J        
16       I & O   MP&co AT J        
17       I & O   MP&co AT J        
18       I & O   MP&co AT J        
19       I & O   N-E B AT J        
20       I & O   N-E B AT J        
21       I & O   N-E B AT J        
22       I & O   Anderm AT          
23       I & O   Anderm            
24       I & O   Anderm            
25       I & O   Anderm            
26       I & O                
27       I & O                
28                        
29                        
30                        
31                        

 

 

KALENDER 2008
LEDIGT eller BOKAT

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 JS&K       JS&K GS JS&ba   A&B B      
2         JS&K+RR&K GS JS&ba   A&B B      
3         JS&K+RR&K GS JS&ba   A&B B      
4         JS&K+RR&K GS JS&ba   A&B B      
5         RR&K GS JS&ba   A&B B      
6         RR&K GS JS&ba   A&B B      
7         JG GS JS&ba   A&B B      
8         JG GS JS&ba   A&B B J&P    
9         JG GS JS&ba   A&B B J&P    
10         JG   JS&ba   A&B B J&P    
11             JS&ba   A&B B J&P    
12             JS&ba   A&B B J&P    
13             JS&ba   A&B B J&P    
14             JS&ba   A&B B J&P    
15             JS&ba     J&P    
16             JS&ba     J&P    
17                   J&P    
18                        
19     PJ&Co                  
20     PJ&Co                  
21     PJ&Co                  
22     PJ&Co                  
23     PJ&Co JS&K                
24     PJ&Co JS&K                
25     PJ&Co JS&K                
26     PJ&Co JS&K         U&A H      
27     PJ&Co JS&K GS       U&A H      
28       JS&K GS       U&A H      
29       JS&K GS     A&B B U&A H      
30       JS&K GS     A&B B U&A H      
31         GS     A&B B        

KONTAKT