VASTO

Diverse bilder från Vasto som har 38.000 invånare,
men faktiskt nästan känns som en riktig "storstad".